Interview with Phurpa

Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησαν οι Ρώσοι Phurpa εν όψει της πολυ-αναμενόμενης εμφάνισής τους στο φετινό FASMA Festival στην Αθήνα.

Interview with Phurpa / interviews

7 years ago
by

Οι Ρώσοι μουσικοί Phurpa μετρούν πάνω από δέκα χρόνια ύπαρξης και εξάσκησης του πολυεπίπεδου ήχου τους. Στα πλαίσια της εμφάνισής τους στο Fasma Festival 2016, θα μας μυήσουν σε τεχνικές throat singing, βασικό στοιχείο στις Bon και Buddhist λειτουργίες του Θιβέτ.

Βαθιά meditative, σκοτεινή μουσική που αντλεί από σαμανιστικά rituals. Μαζί με τους Mohammad θα παρουσιάσουν το performance τους στην Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Σύνταγμα, ένας χώρος ταιριαστός για έναν ήχο αρχαίο, την Πέμπτη 7 Απριλίου στην εναρκτήρια μέρα του φετινού Fasma. Περισσότερα για το Fasma μπορείτε να δείτε εδώ.

O Paranoise συνομίλησε στα ρωσικά με τους Μοσχοβίτες μουσικούς και σας μεταφέρει παρακάτω σε ελληνικά και αγγλικά την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησαν.

*for English version scroll down!

Στα πλαίσια του FASMA festival, θα γίνουμε μάρτυρες της εμφάνισής σας στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Έχετε πραγματοποιήσει live σε παρόμοιο μέρος στο παρελθόν;

Ναι, έχουμε ξαναπαίξει σε παρόμοιο μέρος, στην Γένοβα, στο Μπρίστολ και στην Πράγα.

Θα κυκλοφορήσει διπλό LP σας με τίτλο Trowo Phurnag Ceremony στην δισκογραφική του Stephen O’Malley [SunO)))], Idelogical Organ, με τον οποίο έχετε κάνει μαζί συναυλίες. Πως γνωριστήκατε? Οι θαυμαστές σας εύχονται αυτοί οι δύο μουσικοί κόσμοι να συνδυαστούν σε μια εντελώς νέα ποιότητα ήχου.

Ο Stephen βρήκε την μουσική μας στο διαδίκτυο και προσφέρθηκε να κάνει τον δίσκο. Νομίζω έχουμε πολλά κοινά στην άποψη του ήχου που είναι το εργαλείο μέσω του οποίου επηρεάζεται πλήρως το ανθρώπινο ον. Έχουμε εκτελέσει συναυλίες αρκετές φορές με τους SunO))), αλλά, SunO))) και Phurpa είναι αρκετά αεροστεγές μάζες και δεν μπορώ να φανταστώ ακόμα τον κοινό μας ήχο.

Θα μπορούσατε να απαριθμήσετε μερικά από τα εξωτικά μουσικά όργανά σας και την χρήση τους;

Σε ορισμένες τελετουργίες έχουμε χρησιμοποιήσει Kanling και Nga – όργανα από ανθρώπινα οστά.

Η μουσική σας θεωρείται πιο στενά συνδεδεμένη με Bon, ένα παραδοσιακό τελετουργικό μουσικό στυλ που προέρχεται από τον Βουδισμό και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα έθιμα στο Θιβέτ. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά μοναδική για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από την Ορθοδοξία, για να αγκαλιάσει τις παραδόσεις και τα έθιμα των άλλων πιο αμερόληπτων θρησκειών. Πώς συνέβη αυτό και πώς επηρεάζει την ζωή σας στην Ρωσία;

Aσκούμε αρχαία μαγεία Bon, η οποία βγήκε στην σφαίρα του Shang-Shung πριν από τον Βουδισμό. Είναι διάφορες μέθοδοι μαγείας και όχι θρησκεία. Και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική μονάδα της κοινωνίας και του εδάφους.

Watch
Phurpa – Boiler Room In Stereo (2015)

Πιστεύετε σε ανώτερες δυνάμεις;

Η πίστη είναι ένα από τα ανίδεα συλλογικά μοντέλα. Το πνεύμα είναι απόλυτο, εκτός της ανθρώπινης εμπειρίας.

Το μουσικό ύφος σας βασίζεται στην λεγόμενη Gyukye, έναν ειδικό τύπο ταντρικού απόηχου τραγούδιου. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μερικά πράγματα σχετικά με το είδος και την διάρκεια της εκπαίδευσης στην ποια έχετε εκτεθεί;

Gyu-μεταμόρφωση, Ke-ήχος. Μελετάω περίπου 15 χρόνια και προπονούμαι κάθε μέρα. Το σημαντικό εδώ είναι το περιεχόμενο και η πρόθεση μέσα στον ήχο. Είναι το “για ΤΙ (για ποιον σκοπό) τραγουδάς”.

Ποιες είναι οι κύριες επιρροές σας και πως ο ήχος των Phurpa εξελίσσεται μέσα από τα χρόνια;

Η μουσική δεν με επηρεάζει. Την ακούω μετά βίας. Ακούω το πως ηχούν διάφοροι χωροχρόνοι. Νομίζω πως ο ήχος των Phurpa άρχισε να ακούγεται λιγότερο συντηρητικός, πιο φυσικός και υποσυνείδητος.

Τι είδους hardware ή/και software χρησιμοποιείτε για τις παραγωγές σας;

Χρησιμοποιούμε μικρόφωνα AKG 420 και τον μείκτη της Soundcraft, Fx 16. Τίποτε άλλο.

Όσον αφορά τις συνεργασίες σας με άλλους καλλιτέχνες, με ποιον θα θέλατε να μοιραστείτε την σκηνή και ποιος θα ήταν ο ιδανικός στουντιακός συνεργάτης;

Πιο πολύ μου αρέσει να μοιράζομαι την σκηνή με τους SunO))). Δεν μου αρέσουν οι στουντιακές ηχογραφήσεις, “φτιαχτή” μουσική. Οι Phurpa έχουνε μόνο μια τέτοια ηχογράφηση. Όλες μας οι ηχογραφημένες εκτελέσεις είναι σταθεροποίηση της δράσης στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αρχή όλων.

Μπορείτε να μας πείτε για το αφέψημα που πίνετε πριν και κατά την διάρκεια κάθε συναυλίας;

Μαύρο τσάι, ζάχαρη, λίπος και πολύ καυτερό κόκκινο πιπέρι.

Ακολουθεί η συνέντευξη στα αγγλικά.

In the context of FASMA festival, we will witness your live performance at the St.Pauls anglican church. Have you performed in a similar place in the past?

Yes we sang in similar places in Genoa, Bristol and Prague.

You released your double LP titled Trowo Phurnag Ceremony in Stephen O’Malley’s [Sun O)))] Ideologic Organ record label, with whom you’ve had lined up performances. How did you meet? Your fans wish that these two musical worlds combine into a whole new sound quality.

Stephen found our singing on the internet and offered to make a record. I think we have a lot in common in our point of view for sound which is the tool that totally affects the human being. We performed a lot with SunO))), but, SunO))) and Phurpa are pretty airtight masses and I don’t yet visualise our joint sound.

Could you list some of your exotic musical instruments and their use?

In certain rituals, we have utilised Kanling and Nga – instruments from human bones.

Your music is considered most closely related to Bon, a traditional ritual musical style which originates from Buddhism and consists one of the oldest traditions in Tibet. I would say it is quite unique for people who grow up in a society dominated by orthodoxy to embrace traditions and customs of other more impartial religions. How did that happen and how does it affect your life in Russia?

We practice ancient magic Bon that popped into the realm of Shang-Shung prior to Buddhism. It is various magical methods and not a religion. And it has no connection to the social unit of society and territory.

Do you actually believe in spiritual forces (God)?

Belief is one of the ignorant collective models. Spirit is an absolute, out of the human experience.

Your musical style is based on the so-called Gyukye, a special type of tantric overtone singing. Could you share some words on the type and duration of training that you were exposed to?

Gyu-transformation, Ke-sound. I have been studying for about 15 years and I train every day. What is important here is the content and intention that are inside the sound. It’s about WHAT you sing.

What are your main influences and how did the sound of Phurpa evolve throughout the years?

Musical influences do not affect me. I hardly listen to it. I listen to how different spaces sound. I think Phurpa started to sound less conservative, more natural and subconscious.

What sort of hardware and/or software do you use for your productions?

We use AKG420 microphones and a mixer panel of Soundcraft Fx 16. Nothing more.

In terms of collaborations with other artists, who would you rather share the stage with and who would be your ideal studio collaborator?

Most of all I like sharing the same stage with SunO))). I don’t like studio recordings or “made” music. Phurpa have only one recording of this kind. All of our recordings are a fixation of action in reality. That’s the principle.

Finally we would like you to tell us about the drink before and during every live you have.

Black tea, sugar, fat and very hot red pepper.

Thank you very much for your time and see you in Athens!